Projektēšanas pakalpojumi

Būves informācijas modelēšana
Būves Informācijas Modelēšana (BIM) – būves 3D prototipa izveide projektēšanas gaitā ar mērķi samazināt būvniecības izmaksas un riskus, kā arī izmantot modeli būves apsaimniekošanas laikā. 3D modelis pārtop 2D rasējumos projekta izdrukai un saskaņošanai Būvvaldē.

Skatīt vairāk...

Būvprojektu ekspertīzes
Lai pārliecinātos par Jūsu pasūtītā būvprojekta kvalitāti, piedāvājam sertificētu ekspertu komandā veikt būvprojekta daļēju vai paplašinātu ekspertīzi.

Skatīt vairāk...

Projektēšanas koordinācija
Lai nodrošinātu veiksmīgu būvniecības procesa gaitu, nepieciešams sekmēt kvalitatīvu informācijas apriti un pušu savstarpējo komunikāciju.

Skatīt vairāk...