Būvprojektu ekspertīzes

Lai pārliecinātos par Jūsu pasūtītā būvprojekta kvalitāti, piedāvājam sertificētu ekspertu komandā veikt būvprojekta daļēju vai paplašinātu ekspertīzi.

Piedāvājam veikt ne tikai normatīvo aktu izpildes pārbaudi, bet arī citas pārbaudes, kuru rezultātā tiek noteikta tīklu savietojamība, aprēķināto apjomu precizitāte, noteiktas akustiskā diskomforta riska zonas u.c.

Ja būvprojektam saskaņā ar normatīvajiem aktiem vai būvvaldes pieprasījuma ir veicama ekspertīze, tad obligāti pārbaudāmas ir Arhitektūras daļa, Būvkonstrukciju sadaļa, Ugunsdrošības pasākumu pārskats, Darbu organizēšanas projekts un Energoefektivitātes aprēķini (jaunbūvēm). Ja projekts tiks pilnīgi vai daļēji finansēts, izmantojot valsts, pašvaldības vai Eiropas Savienības fondu līdzekļus, tad jāveic arī būvprojekta Ekonomikas daļas ekspertīze.