Projektēšanas koordinācija

Lai nodrošinātu veiksmīgu būvniecības procesa gaitu, nepieciešams sekmēt kvalitatīvu informācijas apriti un pušu savstarpējo komunikāciju.

Mums ir pieredze projektēšanas un autoruzraudzības koordinācijā, arī darbojoties projektēšanas komandā, tajā skaitā tik nozīmīgos projektos kā Lielais dzintars un Mežaparka estrādes pārbūve.

Profesionāls projektēšanas gaitas koordinators projektēšanas un būvniecības darbu procesam iziet cauri neskaitāmas reizes, iegūstot ievērojami pieredzi, kas ļauj iespējamās problēmas saredzēt saknē.