Jānis Kūms

Jānis ir zinošs būvniecības procesu izmaksu speciālists. Tieši viņš būs tas, kas spēs Jums detalizēti pastāstīt par to, vai Jūsu projekta budžets ir pamatots un kā to ir iespējams samazināt. Viens no Jāņa ikdienā lietotākajiem vārdiem ir “optimizācija”, taču viņš nepieļaus projekta kvalitātes pazemināšanos, pēc kuras tik bieži tiecas būvuzņēmējs.

Jānis ieguva būvinženiera kvalifikāciju LLU un veiksmīgi noslēdza studijas šīs pašas universitātes maģistrantūrā. Jānis būvniecības jomā strādā no 2011.gada. Viņš ir arī SIA “Altcon” darba aizsardzības speciālists.