Par mums

SIA “Altcon” ir 2006.gadā dibināts uzņēmums, kura galvenais uzdevums ir būvniecības procesa kvalitātes paaugstināšana, nodrošinot pušu savstarpējās komunikācijas uzlabošanu. Savā darbā “Altcon” izmanto Latvijas tirgum jaunas metodes un tehnoloģijas.

 

SIA “Altcon” ir noslēdzis 10.11.2023. līgumu Nr. 12.2-21/2023/17 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Atbalsts procesu digitalizācijai komercdarbībā” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Atveseļošanās fonds.

Projekta ietvaros uzņēmums iegādājas “Fieldwire” programmatūras licences, lai digitalizētu un padarītu efektīvākus ar būvniecību saistītus procesus. Veicot procesu digitalizāciju uzņēmums palielina darba efektivitāti, kā arī samazina darbam patērētos resursus, padarot projektu dokumentāciju elektroniski pieejamā veidā. 

Uzņēmuma vadība