Vīpes skola

Sporta zāles rekonstrukcijas projekta izstrāde. Autoruzraudzība.