Būves informācijas modelēšana

Būves Informācijas Modelēšana (BIM) – būves 3D prototipa izveide projektēšanas gaitā ar mērķi samazināt būvniecības izmaksas un riskus, kā arī izmantot modeli būves apsaimniekošanas laikā. 3D modelis pārtop 2D rasējumos projekta izdrukai un saskaņošanai Būvvaldē.

BIM projektēšanas gadījumā nav nekādu papildus projektēšanas izmaksu, ir atvieglota projektēšanas un būvniecības kontrole.
Pielietojot viedos BIM modeļus, būvniecības laikā atklāto projektēšanas kļūdu apjoms samazinās par vismaz 30%.

Viens no galvenajiem BIM modeļu ieguvumiem ir tas, ka Pasūtītājam ir ievērojami skaidrāka vīzija par būves tēlu un funkcionalitāti.

BIM PROJEKTU IZSTRĀDE 

Piedāvājam BIM projektu izstrādi vairākās detalizācijas pakāpēs pieredzējušas komandas izpildījumā. Detalizācijas pakāpi nosaka Pasūtītāja vēlmes un vajadzības - jo augstāka detalizācijas pakāpe, jo precīzāk tiek noteikti būvdarbu apjomi.

Mūsu projektēšanas komandas izcenojumi 2D un 3D projektu izstrādei ir līdzvērtīgi - nav iemeslu izvēlēties novecojušas projektēšanas metodes, kuru dēļ būvdarbu laikā jārisina tik daudz problēmu.

BIM PROJEKTU KOORDINĀCIJA 

BIM koordinators ir persona, kas kopā ar Pasūtītāju vai tā pārstavi izstrādā BIM darba uzdevumu un ir atbildīga par šī darba uzdevuma ievērošanu, informācijas detalizācijas līmeņa noteikšanu, BIM modeļu kvalitātes pārbaudēm, kā arī par dažādu jomu modeļu savietojamību.

BIM PĀRBAUDES

Lai pārliecinātos par Jūsu BIM projekta atbilstību Jūsu un normatīvo aktu prasībām, piedāvājam veikt BIM projekta ekspertīzi. Tāpat piedāvājam veikt tradicionālā 2D projekta ekspertīzi, pārvēršot visu projektu vai tā daļas BIM modelī.