Projektu vadība

Lai nodrošinātu veiksmīgu būvniecības procesa gaitu, nepieciešams sekmēt kvalitatīvu informācijas apriti un pušu savstarpējo komunikāciju.

Mums ir pieredze projektēšanas un autoruzraudzības koordinācijā, arī darbojoties projektēšanas komandā, tajā skaitā tik nozīmīgos projektos kā Lielais dzintars un Mežaparka estrādes pārbūve.

Profesionāls projektēšanas gaitas koordinators projektēšanas un būvniecības darbu procesam iziet cauri neskaitāmas reizes, iegūstot ievērojami pieredzi, kas ļauj iespējamās problēmas saredzēt saknē.

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDES VADĪBA 

SIA “Altcon” ir veiksmīga pieredze būvprojektu izstrādes koordinācijā. Projektēšanas vadība ir svarīga tāpēc, lai Pasūtītājs vai tā pārstāvis būtu informēts par faktiski veicamajiem projektēšanas darbiem, problēmām un to iespējamiem risinājumiem, termiņiem un tehniskas dabas jautājumiem. Profesionāla projektēšanas vadība maksimāli samazina projektēšanas darbu kavēšanos riskus, turklāt jomas speciālista iepriekš gūtā pieredze ļauj tam vēl projektēšanas gaitā novērst daudzas problēmas, kas izrādītos būtiskas būvniecības darbu laikā.

AUTORUZRAUDZĪBAS KOMANDAS VADĪBA

Objekta būvdarbu veikšanas laikā autoruzraudzības komandai ne vienmēr ir motivācija aktīvi piedalīties projekta tapšanā. SIA “Altcon” spēj vadīt un koordinēt autoruzraudzības komandas darbu, nodrošinot pasūtītāja interesēm atbilstošu projekta autoru dalību objekta būvniecībā un garantijas periodā.