Mediācija

Mediācijas procesā konfliktējošās puses, uzticoties kompetentai neitrālai personai, mēģina konstruktīvi atrisināt domstarpības. Būvniecībā viedokļu nesakritība starp projektā iesaistītajām pusēm nav retums. Bet apmēram 80% gadījumu mediācijas procesa iznākums ir pozitīvs un rezultāts apmierina abas konfliktā iesaistītās puses. Ja arī Jūsu viedoklis ir atšķirīgs no Jūsu būvniecības procesa partneriem, tad SIA “Altcon” piedāvā profesionālu skatījumu problēmsituāciju risināšanai. Tāpat gatavojam arī dokumentāciju tiesvedībai.