Projektu priekšizpēte

Ražošanas, komercplatību vai dzīvojamo ēku projektu veiksmīga attīstība ir tieši atkarīga no precīzas un detalizētas informācijas iegūšanas projekta sākumposmā.

Lai izpildītos iecerētais biznesa plāns, piedāvājam nodrošināt priekšizpētes pakalpojumu. Veiksim visas darbības un izpētes, kas nepieciešamas biznesa plāna sastādīšanai - zemes gabala novērtēšana, galveno konstruktīvo risinājumu noteikšana, projektēšanas un būvniecības budžeta iegūšana, projekta realizācijas laika grafika sastādīšana.

Priekšizpētes pakalpojums ietver gan tehniskās apsekošanas veikšanu Jūsu izvēlētiem objektiem, lai pārliecinātos par būvju vai zemes gabala piemērotību biznesa idejas attīstībai, gan nepieciešamās pārbaudes un izpētes, kā, piemēram:

-ģeotehniskā izpēte

-ietekmes uz vidi novērtējums

-arhīvu datu pieprasīšana un analīze

-komunikācija ar valsts un pašvaldības iestādēm

-konsultācijas ar tehnologiem un citiem speciālistiem

Mēs strādājam ne tikai pie lielu ražošanas ēku un teritoriju būvniecības priekšizpētes, bet arī pie kūrorta, viesnīcu un citu publisku būvju kompleksu projektiem. Uzticot SIA “Altcon” priekšizpētes darbu veikšanu, varat būt droši, ka riski, kas saistīti ar būvniecību, tiks identificēti laicīgi un Jūsu biznesa idejas attīstībai būs stabils pamats.