Būvprojektu ekspertīzes

Lai pārliecinātos par Jūsu pasūtītā būvprojekta kvalitāti, piedāvājam sertificētu ekspertu komandā veikt būvprojekta daļēju vai paplašinātu ekspertīzi.

Piedāvājam veikt ne tikai normatīvo aktu izpildes pārbaudi, bet arī citas pārbaudes, kuru rezultātā tiek noteikta tīklu savietojamība, aprēķināto apjomu precizitāte, noteiktas akustiskā diskomforta riska zonas u.c.

Ja būvprojektam saskaņā ar normatīvajiem aktiem vai būvvaldes pieprasījuma ir veicama ekspertīze, tad obligāti pārbaudāmas ir Arhitektūras daļa, Būvkonstrukciju sadaļa, Ugunsdrošības pasākumu pārskats, Darbu organizēšanas projekts un Energoefektivitātes aprēķini (jaunbūvēm). Ja projekts tiks pilnīgi vai daļēji finansēts, izmantojot valsts, pašvaldības vai Eiropas Savienības fondu līdzekļus, tad jāveic arī būvprojekta Ekonomikas daļas ekspertīze.

BŪVPROJEKTA ATBILSTĪBA NORMATĪVO AKTU PRASĪBĀM 

Pārbaudām būvprojektu atbilstību LR normatīvo aktu prasībām, izpildot normatīvos prasītās pārbaudes. Ja būvprojektam saskaņā ar normatīvajiem aktiem vai būvvaldes pieprasījuma ir veicama ekspertīze, tad obligāti pārbaudāmas ir Arhitektūras daļa, Būvkonstrukciju sadaļa, Ugunsdrošības pasākumu pārskats, Darbu organizēšanas projekts un Energoefektivitātes aprēķini. Ja projekts tiks pilnīgi vai daļēji finansēts, izmantojot valsts, pašvaldības vai Eiropas Savienības fondu līdzekļus, tad jāveic arī būvprojekta kontroltāmes ekspertīze.

PAPLAŠINĀTA EKSPERTĪZE

SIA “Altcon” veic paplašinātās būvprojektu ekspertīzes, kas nosaka izstrādātā būvprojekta atbilstību projektēšanas uzdevuma un citām pasūtītāja prasībām. Tajā skaitā varam veikt 2D projekta transformāciju 3D modelī, lai efektīvi izsekotu līdzi tīklu, konstrukciju un arhitektonisko risinājumu savietojamībai, energoefektivitātes prasībām, vides pieejamības prasībām, telpisko risinājumu atbilstībai pasūtītāja uzstādījumiem un vajadzībām, noteiktu akustiskā diskomforta zonas u.c.