Būvniecības izmaksu analīze

Ja būvniecības ieceres budžets pārsniedz vēlamo, SIA “Altcon” palīdzēs atrast veidu, kā samazināt izmaksas, saglabājot Jums vēlamo projekta kvalitātes līmeni. Mēs piedāvājam iespēju gan pārskatīt būvprojektā iekļautās pozīcijas pirms to izbūves, gan pozīcijas, kas iekļautas interjera projekta specifikācijās.

Būvprojekta izstrādes laikā, pirms būvuzņēmēja izvēles konkursa rīkošanas, būvuzņēmēja izvēles konkursa laikā vai pēc tam, arī būvdarbu veikšanas laikā,  SIA “Altcon” pieredzējusī komanda piedāvā pārskatīt tehniskā projekta risinājumus, ar mērķi samazināt vispārceltniecisko darbu (betonēšanas, mūrēšanas, metālu konstrukciju montāžas utt.) izmaksas, piemēram, izvēloties optimālu dzelzsbetona konstrukciju stiegrojuma izvietojumu, materiālu līdzvērtīgus analogus no citiem ražotājiem vai izmantojot standartizētus mezglu izpildījuma risinājumus.

SIA “Altcon” ekspertu komanda piedāvā inženiertīklu un iekārtu optimizācijas iespējas, izvēloties ekonomiski izdevīgāko risinājumu tieši Jūsu projektam. Tāpat veicam interjera risinājumu pielāgošanu pasūtītāja vēlamajam budžetam. Optimizējot projekta risinājumus, SIA “Altcon” saglabā pasūtītāja vēlamo projekta kvalitātes līmeni. 

SIA "Altcon" strādā gan ar materiālu piegādātājiem Latvijā, gan ārpus tās.