Tehniskā apsekošana

Sertificēti būvkonstrukciju un inženiertīklu apsekošanas eksperti novērtēs īpašuma stāvokli pirms atjaunošanas darbu veikšanas, pirkšanas vai avāriju situāciju gadījumā, norādot uz trūkumiem un to vēlamajiem novēršanas termiņiem. Veicam arī inženiertīklu stāvokļa testēšanu, termogrāfiju un apsekošanas gaitā atklāto trūkumu novēršanas izmaksu novērtējumu.