Projektēšanas uzdevumu izstrāde

Lai pasūtītājs saņemtu augstākas kvalitātes būvprojektu, mēs piedāvājam jaunus pakalpojumus projektēšanas uzdevumu izstrādē.

SIA “Altcon” pieredze rāda, ka  būvprojektos netiek iestrādātas visas pasūtītāja vēlmes un tam izdevīgākie risinājumi. Tas rada pasūtītājam daudz neērtību projektēšanas, būvniecības un būves ekspluatācijas procesa gaitā. Pie milzīgas mūsdienu risinājumu daudzveidības projektēšanas uzdevums uz divām A4 lapām nestrādā pasūtītāja labā. Īpaši svarīgs šis dokuments kļūst brīdī, kad projektētājs tiek noteikts konkursa kārtībā, izvēloties pretendentu ar zemākajām izmaksām. 

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMU IZSTRĀDE 

Piedāvājam dažādas detalizācijas un sarežģītības pakāpes ēku projektēšanas uzdevumu sastādīšanu un uzdevumu nosacījumu izpildes kontroli. Mūsu komandā strādā projektēšanā un būvdarbu veikšanā pieredzējuši inženieri, kas, sadarbojoties ar pasūtītāju, ne tikai izstrādās konkrētam objektam piemērotāko projektēšanas uzdevumu, bet arī projektēšanas vai būvprojekta ekspertīzes gaitā var pārbaudīt, vai projektēšanas uzdevumu autori ir izpildījuši pilnā apmērā.

APMĀCĪBU ORGANIZĒŠANA 

Izbraukuma semināros vai apmācībās mūsu biroja telpās iepazīstināsim ar projektēšanas uzdevumu sastādīšanas metodiku. Ar piemēriem no mūsu pieredzes paskaidrosim, kāpēc precīzs projektēšanas uzdevums ir pasūtītāja interesēs, kādas problēmas projektēšanas procesā tas atrisina un kādas nianses jāņem vērā, sastādot projektēšanas uzdevumu.

BŪVDARBU KVALITĀTES PRASĪBU DEFINĒŠANA 

Projektēšanas uzdevumā piedāvājam noteikt arī būvdarbu izpildes kvalitātes nosacījumus, lai projektēšanas stadijā būvprojekta autoriem ir skaidrs, kādas kvalitātes būvobjektu pasūtītājs vēlas saņemt rezultātā. No vēlamā gala rezultāta nereti ir atkarīgi arī izvēlētie būvprojekta risinājumi. Paplašinātajā projektēšanas uzdevumā tiek noteiktas ne tikai būvdarbu izpildes pielaides (piemēram, virsmu atkāpēm no horizontātes vai vertikāles), bet arī tiek aprakstīta būvdarbu veikšanas metodika (tehnoloģija, atbilstība standartiem un labai praksei), norādītas veicamās konstrukciju un sistēmu pārbaudes, aprakstīta analogo materiālu saskaņošanas procedūra, defektēšanas procedūra, objekta nodošanas procedūra u.c. pasūtītājam svarīgi procesi.