Ietekmes uz vidi novērtējums

Mūsu pieredze palīdzēs veikt detalizētu un precīzu ietekmes uz vidi novērtējumu, lai Jūsu projekta attīstības gaita tiktu īstenota paredzētajā tempā. Izstrādāsim gan sākotnējo ietekmes uz vidi novērtējumu, gan nepieciešamības gadījumā arī veiksim pilnu ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru.

Ietekmes uz vidi novērtējuma izstrādi varam piedāvāt apvienot ar detālplānojuma izstrādi, ko veic SIA "Altcon" speciālisti ar pieredzi teritorijas plānošanā.